Oruç ile ilgili hadisler

Ebu Hureyre ( r.a )’ dan rivayet edildiğine göre, Resululah ( s.a.v ) şöyle buyurmuştur.
“Ramazan ayı girdiğinde göğün kapıları açılır, cehennemin kapıları kilitlenir, şeytanlar da zincire vurulur.” ( Buhari, Müslim, Nesai )

Sehl b. Sa’d (r.a)’ dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
“Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü bu kapıdan oruç tutan kimseler girer, onlardan başka hiç kimse oradan giremez. ( Kıyamet günü ) Oruç tutan kimseler nerede? diye seslenilir. Onlar da ayağa kalkarlar. Bu kapıdan onlardan başka hiç kimse giremez. Kapıdan girdiklerinde kapı kilitlenir. Artık bundan sonra hiç kimse oradan giremez.” ( Buhâri, Tirmizi, Müslim, Ahmed b. Hanbel )

Enes b. Mâlik ( r.a )’ dan şöyle dediği rivayet edilmiştir.
Peygamber ( s.a.v ) şöyle buyurdu.
“Sahur yemeği yiyin. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” ( Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai )

Abdullah b. Mes’ud ( r.a )’ dan şöyle dediği rivayet edilmiştir.
“Peygamber ( s.a.v ) ile birlikte idik. Hz. Peygamber : “Kim evlenmeye güç yetirebilirse evlensin. Çünkü evlilik, gözü haramdan daha çok engeller, ırzı daha sağlam korur. Kim de evlenmeye güç yetiremezse o zaman oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar” buyurdu. ( Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mâce )

Ebu Hureyre ( r.a )’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Resululah ( s.a.v ) şöyle dedi:
“Yüce Allah: ” Ademoğlu’nun oruç dışındaki bütün çalışmalarının bir değeri vardır. Ancak orucun değerlendirmesi Bana aittir. Onu Ben değerlendiririm” buyurdu.
Daha sonra Resululah ( s.a.v ) şöyle buyurdu:
Oruç bir kalkandır. Sizden birisi oruçlu olduğu gün kimseye kötü söz söylemesin, kimseyle tartışmasın. Bir kimse, onunla düvüşür veya ona sataşırsa: ” Ben oruçluyum” desin. Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
Oruç tutan kimse için iki sevinç vardır. O, orucu açtığında sevinir, oruçlu olarak Rabb’ine kavuştuğunda sevinir.”

Ebu Eyyüp el-Ensari ( r.a )’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Peygamber ( s.a.v ) şöyle buyurdu:
“Ramazan orucunu tuttuktan sonra, Şevval ayından altı gün oruç tutan, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.” ( Müslim )

Câbir b. Abdullah ( r.a )’ dan şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Resululah ( s.a.v ) bir yolculukta, üzerine gölgelik yapılmış bir adam ve yanında bir kalabalık gördü ve:  ” Bu nedir” diye sordu. Onlar:  “Oruç tutuyor” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber : ” Yolculukta oruç tutmak iyi değildir buyurdu” buyurdu. ( Buhari, Müslim, Ebu Davud )

Ebu Said el-Hudri (r.a)’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala, bu bir günlük oruç sebebiyle, cehennem ateşinden yitmiş yıl uzak tutar.” ( Buhari, Müslim )

 

1,016 total views, 1 views today

Bir cevap yazın