Eğitimde veli ve iletişim

Öğrencinin başarısı için öğretmenler ve aileler arasında iyi iletişim şarttır. Veli-Öğretmen Görüşmesi dışında E-posta, metin mesajları ve çeşitli uygulamalar dahil olmak üzere birden çok iletişim yöntemiyle öğretmenler, velilerle iletişim kurabilecekleri seçeneklere sahiptir.

Veli-Öğretmen Görüşmesi

Ebeveynlerin ortalama % 78’inin bir akademik yılda en az bir konferansa katıldığı ve yüz yüze görüşmelerin okul-ev iletişimi için en popüler yöntem olmaya devam ettiği görülmektedir.

Görüşmeden Önce İletişim Kurun

Yıl boyunca ebeveynlerle düzenli iletişim sorunların birikmesini önleyebilir, böylece görüşme sırasında ki konuların sayısı azaltılmış olur ve tartışacak çok şey kalmaz. Ailelerle sık iletişim, sosyal, akademik veya davranışsal olarak mücadele eden öğrenciler için özellikle önemlidir. Kendinizi ebeveynlerin karşısında birikmiş sorunlardan dolayı zor durumda bırakmayın. Tabi ki bu ebeveynlere sadece sorun olduğunuzda ulaşacağınız anlamına gelmez. Proaktif ve etkili öğretmenler her zaman ebeveynleri ve velileri okulda neler olduğu hakkında bilgilendirir.

Öğretmen Veli Çelişkisi Değil, Öğretmen Veli İş Birliği Gerekli

Çocuklar, bütün toplumların geleceğidir. Gelecek üzerine hesap yapanlar, öncelikle çocuklardan ve okullardan işe başlar. Adına eğitim dediğimiz bu önemli yaşantı, aynı zamanda ilgili toplumun geleceğini belirleyen yol haritasıdır. Bu yol haritasında hem insanın, hem de o toplumun geleceğine dair şifreler gizlidir. Böylesine önemli bir yapılandırma sürecinde, ülkeyi yönetenler kadar, anne baba ve öğretmenlere de önemli görevler düşmektedir. Sürecin, sağlıklı ve çocuk yararına işlemesi, paydaşların işbirliği yapmasıyla mümkündür. Bu anlamda anne, baba ve öğretmen birlikteliğinde ortak payda her zaman öğrenci olmalıdır. Her türlü davranış, her türlü yaklaşım öğrencinin gelişimi ve hayata hazırlanması dikkate alınarak belirlenmelidir.
Öğretmen veli işbirliğinde yapmamız gerekenleri sıralarken, her eğitimci önce kendinden başlamalı ve bunu bir öz eleştiri olarak değerlendirmelidir
Öğretmen ve velilerle ilgili olarak aşağıda sıralayacaklarımız, genellikle resmi okullarda sıklıkla rastlanan tutum ve davranışlardır.
Öğretmenlerin Özen Göstermesi Gereken Hususlar

1.Eleştiriye Açık Olma

Biz öğretmenlerin önemli eksiklerinden biri, eleştiriye karşı tepkili olmamızdır. Eleştiriye yeterince açık olmadığımız durumlarda anne ve babalar, hakkımızdaki düşünce ve kaygılarını kolay paylaşmazlar. Nasıl paylaşsınlar ki? Hangi anne ve baba eleştiriden rahatsızlık duyan bir öğretmene, hoşlanmayacağı şeyler söyledikten sonra çocuğunu onunla baş başa bırakıp gidebilir? Oysa, formasyonu yüksek, özgüveni tam bir öğretmen, olumlu eleştiriden rahatsızlık duymaz, hatta, olumlu her eleştiriyi kendini geliştirmek ve olası hatalarını düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirir.

2.Veliyi Gereği Gibi Dinleme

İnsana saygının önemli gereklerinden biri de onu sonuna kadar dinlemektir. Veli öğretmen görüşmelerinde bu daha da önemlidir. Samimi bir ortam bulduğunda pek çok veli, öğretmenin, idarecinin, hatta rehber öğretmenin kendisini yeterince dinlemediğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu ifade eder. Özellikle bir sıkıntı nedeniyle öğretmenle görüşmeye gelen velilerin ilgiyle ve dikkatle dinlenmesi esastır. İyi bir öğretmen, bu sıkıntıyla gelen velinin duygu, düşünce ve kaygılarını sabırla dinler ve söylediklerini önemsediğini hissettirir. Hatta daha net anlatması için ek sorularla ona yardımcı olur, tespitlerini not alır ve samimiyetle yanıtlar. Bilmeden yaptığı bir hata varsa medeni şekilde özür diler ve o arada, velilinin yanlış algıları varsa onları da uygun bir dille ifade eder.

3.Velide Karşı Taraf Olma Duygusu Yaratma

İnsan ilişkileri konusunda deneyimsiz öğretmenler, daha görüşmeye başlarken veli nezdinde, karşı taraf algısı uyandırır. Başlı başına bu algı bile iletişimi başarısız kılmaya yeter. Veli bir taraf, öğretmen karşı taraf! Böyle olunca da görüşme öğrenci üzerinden bir soğuk savaşa dönüşür. Sonuçta, veli de, öğretmen de gerilmiş vaziyette toplantıdan çıkar. Sonraki gelişmeler de böyle devam ederse, velinin memnuniyeti giderek azalır.

4.Veliyi Çocuğu Hakkında Yeterince Bilgilendirme

Anne ve babaların önemli şikâyetlerinden biri de çocuğu hakkında yeterince bilgilendirilmemektir. Bu bilgilendirmeyi okulundan ve özellikle de öğretmeninden bekler. Yeni hayatın bir gereği olarak, anne ve babaların çoğu yoğun iş yükü altındadır. Gündüz saatleri tamamen doludur ve akşam eve geldiklerinde çocuklarını uyumuş bulurlar. Bu durum çoğu kez onları hem duygulandırır, hem de kaygılandırır. Çocuklarına zaman ayıramadıkları ve onları ihmal ettikleri duygusunu yaşarlar. Başlarını yastığa koyup, bunu düşündüklerinde, yüreklerinde derin bir sızı hissederler. Bu durumdaki anne ve babalar çocukları hakkında okuldan, öğretmenden iyi şeyler duyduklarında inanılmaz derece mutlu olurlar. Bilinçli öğretmenler, hem işlerinin gereği, hem insani olması nedeniyle bu beklentiyi eksiksiz yerine getirir.
Öğretmenlerin veliyi bilgilendirmesinde dikkat çeken bir önemli eksiklik de, anne ve babaların hep olumsuz şeyler için aranmasıdır. Bilinçsiz bir öğretmen, anne ve babayı çocuğunu şikâyet edecek bir makam olarak görür. Şikâyet ettiği konular ise genellikle öğretmenin sorumluluk alanında olan hususlardır. Deneyimli bir öğretmen çocuğu anne ve babasına kesinlikle şikâyet etmez. Anne ve babayla yaptığı görüşmelerde öncelikle olumlu durumlardan bahseder, varsa iyi gitmeyen şeyler, onları da uygun dille ifade eder.

1,530 total views, 1 views today

Bir cevap yazın