Karaisalı’dan fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerde 23’üncü güne girildi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği kentlerden birisi de Adana oldu. Büyük yıkım alan Adana’da deprem endişesi yaşayan kişiler fay hattı araştırması yapmaya başladı. Adana’da hangi ilçelerde deprem riski yüksek? Fay hatları nerelerden geçiyor? İşte detaylar…

Türkiye’de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük artçı deprem yaşandı. Diyarbakır, Malatya ve Bingöl’de de depremler meydana gelirken Prof. Dr. Naci Görür’den Adana için deprem uyarısı geldi. Adana’da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı.

27 Haziran 1998 günü Adana-Abdioğlu merkezli 6.3 şiddetindeki deprem Adana ve civarının önemli deprem bölgelerinden biri olduğunu gösterdi. Son 10-15 yılda büyük miktarda göç alan Adana ve çevresinde kontrolsüz ve alt yapıları yetersiz yeni yerleşim alanlarının oluştuğu da göz önüne alındığında, Adana ve Civarında Depremleri Oluşturan Ana Fay Zonları incelendiğinde bu depremlerin üç ana fay hattında yoğunlaştığı görülüyor.

Adana’da fay hattı var mı?

Adana’da deprem riski oluşturma riski olan bazı fay hatları bulunmaktadır. Bunlar Yumurtalık, Adana ve Karataş faylarıdır.

KARAİSALI-KARSANTI FAY ZONU

Adana havzasının kuzeyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun güneyinde, Karaisalı ile Karsantı (Aladağ) arasında değişik boy ve doğrultularda gelişmiş olan çok sayıda kırıktan meydana gelen bir fay zonu bulunmaktadır. Ecemiş ve Karataş-Osmaniye Fay zonları arasında yer alması, çok geniş bir alanda izlenmesi ve 20 km. ye varan uzunluğa sahip parçaların bulunması nedeni ile önemli bir fay zonu özelliği taşımaktadır. Birbirine paralel iki ana doğrultu hakimdir. Fayların kuzeydoğugüneybatı ve doğu-batı olmak üzere iki ana doğrultuda yoğunlaştığı gözlenir. Bu zondaki fayların mekanizmaları değişiklik göstermektedir. Bir kısmı sol yönlü doğrultu atımlı iken, bir bölümü sağ yönlü doğrultu atımlı faylardır.

FAY ZONU nedir?

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir.

FAY TÜRLERİ NELERDİR?

Dogrultu Atımlı Fay

Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardır.

Normal Atımlı Fay

Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.

Ters Atımlı Fay

Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnızca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.

Verev (Oblik) Atımlı Fay

Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

979 total views, 2 views today

Bir cevap yazın