Öğretmen Öğrenci İletişimi ve Etkileri

Bu yazımızda öğretmen ve öğrenci iletişimi nasıl olmalıdır. Öğretmen öğrenciye bir bilgiyi nasıl iletebilir buna değineceğiz. Unutmamamız lazım öğrenmek istemeyen öğrenci yoktur. Öğrenme iletişimin nasıl olması gerektiğini, öğrenciyi o bilgiye aktif etme, zevkli bir şekilde öğretme metodu sayesinde başarıyı yakalamak vardır.

Okulda öğretim sürecinin en önemli iki ögesi öğrenci ve öğretmendir. Bu iki öge arasında sınıf içerisinde yoğun bir iletişim süreci yaşanır. Öğretme evrensel bir uğraştır. Herkes birilerine bir şeyler öğretir.

Öğretme ve öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için öğreten ve öğrenen arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir.

İletişim Becerisi Şart

Öğretmenin mutlaka bu bağlantıları sağlayabilmesine yarayacak iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir. Etkili iletişim kurmanın püf noktaları vardır. Bunları iyi anlamak ve sağlıklı uygulamak gerekir.

Önemli olan öğrencilerin büyümesi ve gelişmesi. Yalnız birçok öğretmen tarafından kullanılan ve okul idaresi tarafından ortaya konulan öğretme yöntemleri öğrencilerin bağımlı ve gelişmemiş kalmalarını sağlıyor. Bunların değiştirilmesi adına idarenin yeniliklere açıklık getirmesi hem öğretmen hem de öğrencilerin geleceği açısından verimli olacaktır.

Öğretmenin İletişim Dili Ne Olmalıdır?
Doğru iletişim başarıyı getirir. Olumlu bir öğretmen öğrenci iletişimi için öğretmenler ‘’sen dili’’ yerine ‘’ben dili’’ kullanmalıdır. Çünkü ‘’sen dili’’ öğrenciyi yargılar ve onda düşük bir özsaygı uyandırır. Ben dili ise öğrenciyi yargılamaz, öğretmenin duygu ve düşüncelerini net bir şekilde öğrenciye aktarır.

Doğru iletişim kurmanın önemi öğretmenler tarafından iyi anlaşılmalıdır. Derste arkadaşlarıyla konuşan ve öğretmeninin dikkatini dağıtan bir öğrenci düşünelim. Öğrencimizin adı Hakan olsun ve öğretmen, hem sen dili ile hem de ben dili ile bu olumsuz senaryoya bir karşılık versin. İdeal öğretmen öğrenci iletişimi için hangi senaryonun daha olumlu olduğuna beraber karar verelim.

Sen dili; ‘’Hakan! Yeter artık kes sesini!’’ Ben dili ise; ‘’Hakan! Ben ders anlatırken konuştuğunda benim dikkatim dağılıyor ve derse odaklanamıyorum.’’ Örnekte de görüldüğü gibi ben dili kişinin o anda karşılaştığı olumsuz bir davranış karşısında, kişisel duygu ve düşüncelerini içtenlikle ifade etmesidir. Sen dili ise itham edici ve suçlayıcıdır. Sınıf içerisinde olumlu bir iklim yaratmak isteyen öğretmenin ben dilini tercih etmesi zorunludur.

Sınıfta iki aşırı davranış:
“Ben öğretmenim. Sen öğrencisin. Eğer bir şeyler öğrenmek ve bir şey olmak istiyorsan, benim istediğim gibi düşüneceksin, konuşacaksın ve yapacaksın.”“Burada öğretmen, öğrenci yok. Hepimiz öğretmen ve öğrenciyiz. Hiç kimse birbirinden üstün değildir, herkes eşittir.”

Öğretmenin sınıfta oynayacağı roller

Güvenilecek, dayanılacak lider kişi Öğrencilerin sizi sevdiğine inanıyor musunuz? Siz de onlara özen gösteriyor musunuz? Öğrenciler size, siz de onlara güveniyor musunuz? O zaman her şey çok güzel!…

“İDEAL BİR ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ”

İyi bir öğretmenin veya öğretim elemanının ideal özelliklerinin neler olması gerektiği konusunda birçok araştırma yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır:

1.Kendi siyasi fikirlerini empoze etmeyen, tarafsız, her düşünceye saygılı, öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapmayan, kızlara ve erkeklere eşit davranan…

2. Öğrencinin sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten, onların sosyal faaliyetlerine katılan, ders dışında da onlarla ilgilenen, onlara anne-baba, kardeş, dost gibi yaklaşan, onların isimlerini bilen…

3. Öğrenciyi küçümsemeyen, hor görmeyen, sınıfta küçük düşürmeyen, rahat soru sorulabilen, kendisiyle rahat konuşulabilen…

4. Kişilikli, idealist, temiz ve şık giyinen, giyimine ve davranışlarına çok dikkat eden, “örnek”, dürüst, güvenilir, sosyal kişilik sahibi…

5. Güler yüzlü, yumuşak, sakin, alçakgönüllü, mütevazi, samimi, candan…

6. Öğrenciye baskı yapmayan, güven duyulan, rahat kişilikli, iyimser…

7. Öğrenciye karşı hoşgörülü, sevgiyle yaklaşan, sevecen, ona saygı duyan…

8. Nazik, öğrenci ile arasına tatlı bir mesafe koyan, sert ve kırıcı olmayan, hakaret etmeyen, kibirli davranmayan.

9. Ciddi, disiplinli, öğrenciyle, ders dışında da ilgilenen,eğitim için disiplin mutlaka gereklidir.

10. Branşında iyi, konusuna ve dersine hakim, iyi bir bilim adamı, araştırmacı, derse hazır gelen, bilgi ile otorite kuran…

11. Konusunu öğrenciyle paylaşabilen, derse ve konuya uygun metot seçebilen, ders araçları kullanan…

12. Değerlendirmede objektif, öğrenciye hak ettiği notu veren, öğrencileri not ile tehdit etmeyen, notu bir silah olarak kullanmayan…

13. Öğrenci psikolojisinden anlayan, onu sınav stresine sokmayan…

14. Öğrenciyi sıkmadan dersi sohbet tarzında paylaşan, espri yapan, dersi çekici hale getiren, derse katılım sağlayan…

15. Hitabeti güzel, dili ve ses tonunu etkili kullanan…

16. Öğrencileri tanıyan ve dersi öğrenci seviyesine indirerek paylaşan…

17. Öğrencileri araştırmaya sevk eden…

18. Dersi somut olarak paylaşan, teorik bilgilerin yanında pratik uygulamaları da veren…

19. Derste güncel sorunları konuşan, dersi güncelleştiren…

2,134 total views, 1 views today

Bir cevap yazın