Kimsesizlerin Kimsesi “CUMHURİYET”

Yıl 1923. 600 yılı aşkın tarihinde üç kıtaya hükmeden koca Osmanlı İmparatorluğu içten ve dıştan kuşatılmış, yer bakımdan zayıflatılarak en nihayetinde 1.Dünya savaşında parçalanarak paylaşılmıştı. Sevr’in maddeleri o kadar ağırdı ki Türk milletinin bunu kabul etmesi beklenemezdi. Ama gelin görün ki milleten kopuk yaşayan İstanbul hükümeti Sevr’e, manda ve himayeye çoktan razıydı. Anadolu insanı ise içine sindiremediği bu durumu çaresizce seyrederken Mustafa Kemal Samsun’dan bir ışık gibi doğdu. Milli mücadele büyük bir kararlılık ve fedakarlıkla yürütülürken başarıya ulaşıldı ve Sevr’in yerine Lozan Barış anlaşması imzalandı.
Taze bir devlet kuruluyordu. Adı Türkiye.
Bu taze devlet kuruluşunu tamamlarken ilk anayasasında devletin şeklini tam olarak tanımlayamamıştı. Taki 29 Ekim 1923’e kadar. Bu tarihte resmen Cumhuriyet ilan edildi.
Kolay değildi kul olmaktan vatandaş olmaya bir anda geçmek. En eğitimlisi bile Atatürk’ü yeni padişah olarak görüyorlardı. Ama o kararlı ve net bir tavırla, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi. İşte bu cümle Cumhuriyetin özüdür. Hükümranlık yetkisini padişah soyundan alınmış bizzat halkın kendisine verilmiş olmasıydı Cumhuriyet.
Kadına, erkeğe, gence yaşlıya, çocuğa hürriyet demek. Kimlik demekti, şahsiyet demek. Kısacası insan haklarıyla donatılmış özgür bireylerin yaşadığı devlet şekildir Cumhuriyet.
Cumhuriyeti kurmak kadar önemli bir diğer görev var ise o da onu korumak ve yaşatmaktır. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” derken büyük Atatürk bizlere önemli bir misyonu yüklemiştir. Her bir Türk evladı bu görevin ve sorumluluğun farkında olmalı ve gerektiği gibi davranmalıdır.
Bir de Ankara Hukuk mektebini (bugünkü Ankara Hukuk Fakültesi) kurarken hukukçulara ayrı bir vazife vermiştir Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi. “Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu Aziz müessesesinin küşadında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım.” diyerek mezunu olmaktan şeref duyduğum Ankara hukuk mektebi talebelerine Cumhuriyetin uygulayıcıları olmayı vasiyet etmiştir.
Bu memleket iki Mustafa’yı çok sevdi, birincisi Allah’a kul olmayı öğretti; diğeri kula kul olmamayı. Allah ikisinden de razı olsun.
Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

1,218 total views, 1 views today

Bir cevap yazın