Hz.Ali (r.a)’den dersler

Hz. Ali (r.a) Efendimizin hayatından almamız gereken, çıkarmamız gereken birçok dersler var. Lakin hepsini burada yazmak, anlatmak mümkün değil. Fakat O halife olunca, devlet yöneticisinin, amirinin, memurunun, işçisinin nasıl olması gerektiğine dair şöyle bir yönetmelik hazırlamıştı. Dilerseniz onu yazayım ve oradan kendimize dersler çıkaralım.

1- Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

2- Müslüman olsun olmasın, herkese aynı davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, Müslüman olmayanlar ise sizin gibi insandır.

3- Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında, hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin.

4- Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker.

5- Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorunlu olmamış, bulunmalarını dikkat edin.

6- Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri seçin.

7- Atamalarda araştırma yapmayı ihmal etmeyin.

8- Haksız kazanç ve ahlaksızlığa düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyin.

9- Memurlarımızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanın.

10- Mektublar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevabı veriniz.

11- Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinizi kendilerine inandırın.

12- Hiç bir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyin.

13- Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken önemi gösterin, fakat karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.

14- El işlerine yardım edin; çünkü bu yoksulluğu azaltır, hayat standartını arttırır.

15- Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve servet gibi korunmalıdır.

16- Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları inçitmesin, onlara kötü davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardımınıza ihtiyaç duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayın.

17- Kan dökmekten kaçının, İslam’ın hükümlerine göre öldürülmesi gerekmeyen kimseleri öldürmeyin.

Allah (cc) bu yönetmelikten dersler çıkarmayı bizlere nasib eylesin.

Küçük yaşta Mekke’de başlayan bu kutlu yoculuk İslam’ın her safhasında Hicret’den Bedir’e Uhut’dan, Hayber’e, Cemel vakasından, Sıffin savaşına kadar bir çok zorlukları görmüş, çilelerle dolu bir hayat yaşamış. Küfe’de Ramazan ayının on yedisi bir Cuma günü, bir sabah namazı  vakti, İbn Mülcem isimli bir harici tarafından hancerlenerek çok istediği arzuladığı şehadete kavuştu. Allah’ım şehadetini kabul eyle, bizleride yolunun yolcusu eyle.

Peygamber evine damat olmuş, Hasan ve Hüseyin’le Ehli Beyt’in kapısı olmuş, İslam’ın dört halifesiden biri olmuş, Cennet’le müjdelenen o muazzez kadroda yerini almış, İslam’ın büyük kahramanı, büyük alimi, büyük devlet adamı, Allah Resül’ününün “Ali benim hem dünyada, hem Ahirette kardeşim”  dediği,  hafız, müessir, muhaddis, muallim ilmin edebiyatın zirve noktası Ali Bin Ebu Talib.

Bir ayet:
“Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin! Kendi nefsiniz için her ne yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.” (Bakara Suresi 110.Ayet)

Bir hadis:
“Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin.” (Buhari salat 52)

1,169 total views, 1 views today

Bir cevap yazın