Alternatif Medya ve Salbaş Haber Ajansı

Ana akım medya, devletin ya da büyük sermaye sahiplerinin büyük miktarda çeşitli kitle iletişim araçları ile büyük miktarda insanı yönlendirmesiyle şekillenen yaygın ve hakim olan düşünce akımıdır.
Ana akım denilen veya geleneksel medya şeklinde adlandırılan organizasyonların , siyasi ilişkiler gibi pek çok neden yüzünden kendisine atfedilen kamuoyunu bilgilendirme, kamu adına ve yararına siyasi erki denetleme gibi toplumsal rolleri yerine getirmediğini hep beraber gördük. Ana akım meydanın kara propoganda aracı olduğu da aşikardır. Medya patronları ticari diğer işlerinin kar elde etmesi veya güttüğü kaygılar nedeni ile işletmenin çıkarları başta olmak üzere belli bir kesimin sözcüsü kimliğinden sıyrılamamaktadır. Kamuoyu olan geniş kitleler sadece şiddetin içinde yer aldığı, bir parçası olduğu durumlarda geleneksel medyada haber olabilmektedir. Dezavantajlı kesimler ana akım medyada kendine yer bulamamakta ve sesini duyurabilmemektedir. Bu kısıtlamalar ve sansürlerini aşılabilmesi, sıradan insanların seslerini duyurabilmesi için ana akım medyaya alternatif olan mecralar gerekmektedi. Digital bilgi işlem çağında anayasal haber alma hakkını insanlar alternatif yollardan kullanma aramasına girmiştir.

Çağdaş Ceyhan ( 2009 : 1 ) Alternatif Medyayı, şu şekilde tanımlamaktadır; Küreselleşen medya ortamında temsil edilemeyen toplum kesimleri kendi seslerini duyulabilmek için ana akım örgütlenme yapıları ve içerikleriyle ana akım medyaya karşıt oluşturanlardır.

Alternatif medya derken sadece yeni iletişim teknolojileri ve yeni kitle iletişim araçları değil aynı zamanda geleneksele karşı bir duruşta kastedilmektedir. Alternatif Medya, Alternatif Basın derken kastedilen bilginin alternatif ve bakış açısının alternatif olmasıdır.

Erol Mutlu ( 1998 : 35 ) İletişi Sözlüğünde alternatif medyayı söyle tanımlamıştır : Yerleşik ve kurumsallaşmış siyaseti ( Toplumda değişimi savunma veya en azından geleneksel değerlerin eleştirisi anlamında ) açıkça reddeden veya ona meydan okuyan kitle iletişim biçimleridir. Bunlar köktenci ( Radikal ) veya yer altı iletişim araçları olarakta adlandırılırlar.

Alternatif medya, doğru ve güvenirli habercilik anlayışında içinde görsel ve yazılı medyanın dışında bu medyaların yazmadığı ya da açıklamadığı haberleri sunar. Ülkenin yerel haberlerini de içeren, yeri geldiğinde ona medya kanallarında muhalif olabilecek bir medya kanalı olarak tanımlanabilir. Alternatif medyanın felsefi temeli, kendini küresel düzenin hakim ideolojik yapısının, geleneksel medyanın baskın ticari habercilik kodlarının konumlanması ile ilgilidir. Geleneksel medya ticari kaygıları ön planda tutarken, alternatif medya için ticari kaygılar önemsizdir.

Alternatif medya yerel, sivil yurttaşlar arasında iletişimsel bir kanal yaratmaya öncelik vererek, herkesin kendi görüşünü özgürce ifade edebileceği, serbest, katılımcı bir platform sunar. ( Mete, 2008 : 54 )

Bu kapsamda, herne kadar yerel gündemi tutsak da, hemşerilerimizin sesini duyurmak doğru güvenilir haber yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için alternatif medya organı olan Salbaş Haber Ajansı kurulmuştur. Salbaş Haber Ajansı yazarı olarak gazetecilik etik kurallarına ve gazetecilik evrensel ilkelerine uygun makaleler yazmak hemşerilerime karşı boynumuzun borcudur. Saygılarımla.

1,638 total views, 1 views today

Bir cevap yazın